Đấu thầu mua sắm trang thiết bị huấn luyện kỹ năng y khoa

Chiều 04.6.2014, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đă cùng các nhà thầu tiến hành mở thầu gói trang thiết bị trong dự án Mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng với tổng múc đầu tư được duyệt là 6.534.618.000 đồng. Đại diện Chủ đầu tư chủ tŕ buổi mở thầu là Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thế Dũng.

Đơn vị tư vấn đấu thầu là Cty Cổ phần Kiến Nam cùng các chuyên viên Ban quản lư các dự án đă chuẩn bị chu đáo mọi mặt để Chủ đầu tư thực hiện thành công buổi họp mở thầu.

Trong số 8 Công ty mua Hồ sơ mời thầu, có 5 Cty nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn và tham gia họp mở thầu, theo thứ tự bảng chữ cái là An Phúc, Đức Hải, Liên Nha, QCL và Vimedimex. Bước đầu, không có thiếu sót đáng tiếc nào trong các bộ hồ sơ dự thầu. Buổi họp đă kết thúc trong sự hài ḷng của tất cả các bên.