TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 22/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 11- 6- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, TS. Cư, CN. Hà, CN. Vân, TS. Hiệp, ThS. Ninh, CS. Đạt, PGS. Toại, TS. Ḥa, ThS. Khang, PGS. Thịnh
CN. Phan, BSCK2. Thu, BS. Tài, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Giải tŕnh tồn động tuần trước và có phương hướng tuần sau;
 
 2. Phải có người dự giao ban tuần, lănh đạo vắng có người thay
 
 3. Lập quyết định thành lập pḥng Hành Chính Quản trị;
 
 4. Lập quyết định thành lập Pḥng Quản lư Dự án;
 
 5. Đề xuất tên gọi cho dự án xây dựng khu C;
 
 6. Cử 1 người chuyên trách về kinh phí đào tạo Sau Đại học;
 
 7. Mở thêm chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi để thi Nội trú;
 
 8. Triển khai việc tổ chức thi tuyển sinh đại học năm 2012;
 
 9. Họp với Liên bộ môn YHCĐ v/v mở ngành cử nhân YTCC;
 
 10. Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở;
 
 11. Nộp hồ sơ xin phát hành Tạp chí Đại học Y Phạm Ngọc Thạch;
 
 13. Đón sinh viên Bordeaux đến thực tập tại các bệnh viện;
 
 14. Tổ chức lớp DU- Tâm lư liệu pháp, từ 11 đến 15/6/2012;
 
 15. Phối hợp với SYT tổ chức khóa đào tạo QLĐD dự kiến 9/2012;
 
 16. Theo dơi mở mă ngành của Khoa ĐD theo tờ tŕnh Bộ GDĐT;
 
 17. Giao ban chuyên môn chuyển sang chiều thứ Tư hàng tháng.
 

Các Pḥng Ban, BM

Các Pḥng, Ban,BM

TCCB

TCCB

QT-TB

TCKT

SĐH

QLĐT

QLĐT

NCKH

NCKH

HTQT

HTQT

Khoa ĐD

Khoa ĐD

Đoàn TN
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư