TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 21/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 4- 6- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, TS. Hiệp, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, PGS. Toại, TS. Ḥa, ThS. Khang, PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, BS. Tài, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 A. NỘI DUNG GIAO BAN NGÀY 04/6/2012:
 1. Lâp công văn gởi Bộ GDĐT v/v cấp phôi bằng tốt nghiệp THCN;
 2. Trưởng pḥng QLĐT trách nhiệm trực tiếp việc trễ phôi bằng;
 4. Phải có kết quả tốt nghiệp đại học trong tháng 8 hằng năm;
 5. Làm việc với tổ chức SYT v/v đào tạo Quản lư BV ngành ĐD;
 6. Các lớp đào tạo lại, đào tạo liên tục chuyền về pḥng SĐH;
 7. Tất cả cán bộ giảng viên phải nộp bổ sung lư lịch khoa học;
 8. Hoàn tất sớm 4 dự án;
 9. Công tác thi đua gắn liền với NCKH đối với khối chuyên môn.
 
 B. KẾ HOẠCH THÁNG 6/2012
 HCTH:
 1. Phúc đáp công văn và nhắc các Pḥng Ban báo cáo đúng hạn;
 2. Đóng dấu các văn bản và quản lư dấu đúng quy định;
 3. Tổng hợp và lưu trữ các công văn đến, đi và fax;
 4. Nhận và Giao các công văn đến kịp thời;
 5. Tham gia công tác tuyển sinh;
 6. Theo dơi công tác T6 và chuẩn bị phương hướng T7 năm 2012.
 TCCB:
 1. Kiện toàn tổ chức và mời giảng viên có học hàm, học vị;
 2. Nhận hồ sơ GS, PGS năm 2012 và làm công văn gởi SNV, UBTP;
 3. Tiếp tục phân công nhiệm sở TCĐD theo yêu cầu của SYT;
 4. Tổng hợp đăng kư đào tạo sau đại học các chuyên ngành;
 5. GQ chế độ nghỉ hưu: Ông Hà Công Quỳnh – Bà Đỗ Như Hiền;
 6. Phân công SV tốt nghiệp: 50% Nội trú+ 50% BSĐK (BSGĐ).
 QT-TB.
 1. Sửa chữa, cải tạo tầng trệt và tầng 6 khu A2;
 2. Tổng hợp dự trù VPP và sữa chửa các pḥng, Ban và Bộ môn;
 3. Cung cấp Giường cấp cứu đa năng, TBYT cho khoa Điều dưỡng;
 4. Hoàn tất báo cáo KTKT dự án trang bị hạ tầng CNTT (2 tỷ);
 5. Hoàn tất lập dự án mua sắm trang bị đơn vị Skillab (18 tỷ);
 6. Hoàn tất thủ tục xin ghi vốn Trung tâm NCTNYTCS (86 tỷ);
 7. Lập dự án xây dựng khu C;
 8. Thực hiện hợp đồng mua sắm TTB theo 6 gói thầu.
 TYT:
 1. Tiếp tục khán chũa bệnh, sơ cứu, thanh toán BH tai nạn;
 2. Chuẩn bị cơ số thuốc phục vụ tuyển sinh;
 3. Phục vụ các buổi họp: Quản lư, chuyên môn, các yêu cầu khác
 QLĐT:
 1. Hoàn tất kế hoạch đi thực tập bệnh viện năm học: 2012-2013;
 2. Chuẩn bị tuyển sinh 2012 đại học 8- 10/7/2012;
 3. Chuẩn bị thi tốt nghiệp lớp Y2006: 20, 23. 25/7/2012;
 4. Kế hoạch bố trí pḥng học cho năm học 2012- 2013;
 5. Phát hành thông báo nghỉ hè 2012;
 6. Giao ban chuyên môn và ban cán sự lớp;
 7. Dự tập huấn quy chế đào tạo và Thông tư mở ngành ĐH, CĐ.
 NCKH
 1. Chuẩn bị cho tŕnh luận văn tốt nghiệp lớp Y2006;
 2. Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở, dự kiến từ 11-15/6/2012;
 3. Hỗ trợ việc đăng kư sơ tuyển đề tài NCKH cấp thành phố;
 HTQT
 1. Tiếp đoàn của tổ chức AUF lúc 10 giờ ngày 08/06/2012;
 2. Xin phép UBNDTP tiếp đoàn Y tá Mỹ, ngày 23/08/2012;
 3. Chuẩn bị tổ chức lớp DU-Tâm lư trị liệu, 11-15/06/2012;
 4. Tiếp 6 SV trường Bordeaux đến thực tập tại các bệnh viện;
 5. Báo cáo quư II cho PA83 v/v nước ngoài làm việc với PNT;
 6. Làm việc với Bộ môn GMHS, hội GMHS và hội AFRAVIETMUR để chuẩn bị Hội Nghị Việt-Pháp lần thứ 2: ngày 28/09/2012.
 KĐD-KTYH:
 1. Ôn tập chuyên khoa I ngành Điều dưỡng;
 2. Triển khai công tác tuyển sinh Quản lư Điều dưỡng
 3. Tiếp tục hoàn thiện hệ thông pḥng học và Lab mô phỏng;
 4. Tiếp đoàn công tác QUT về hội thảo, dự kiến tháng 10/2012.
 Công đoàn:
 1. Lập danh sách khen thưởng Học sinh giỏi cấp I, II, III;
 2. Xét học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm 2012;
 3. TC nghỉ mát 2012: Phan Thiết (15-17/6), Hà Tiên (29/6-1/7);
 4. Kế hoạch tổ chức Ngày Gia đ́nh Việt Nam 28/6/2012;
 5. DS khen thưởng PN 2 Giỏi/2011 và đăng kư PN 2 giỏi/2012;
 Đoàn TN:
 1. Tiếp tục chương tŕnh điện ảnh "Sao tháng Tám";
 2. Báo cáo tổng kết công tác niên học 2011 - 2012;
 3. Công tác chuẩn bị cho chiến dịch Mùa hè xanh 2012.
 

.
QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT
QLĐT và SĐH
TCCB
QT-TB
TCCB và NCKH
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư