TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 20/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 28- 5- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Vân, TS. Hiệp, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, PGS. Toại, TS. Ḥa, ThS. Khang, PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, BS. Tài,
ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Lan, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Tổng hợp "phương hướng dự kiến công tác" 6/12 các Pḥng Ban
 
 2. Hướng dẫn TTX v/v Ghi h́nh (29/5), phỏng vấn BGH, SV (30/5)
 
 3. Tiếp đoàn của HĐND thành phố 14 giờ, thứ sáu 2/6/2012;
 
 4. Tiếp tục chuẩn bị cho buổi tŕnh luận văn tốt nghiệp Y2006;
 
 5. Công tác NCKH gắn liền với công tác đào tạo Sau Đại học;
 
 6. Phân đề tài cho người hướng dẫn do BGH, SĐH, bộ môn quyết;
 
 7. Xét thi đua cần phải gắn với công tŕnh NCKH mỗi cá nhân;
 
 8. Đăng báo tuyển nhân sự Giảng viên có tŕnh độ nội trú;
 
 9. Khẩn trương thành lập Ban "Quản lư Dự án";
 
 10. Thành lập pḥng "Quản lư HS-SV" (tách ra từ pḥng QLĐT);
 
 11. Năm 2012 tốt nghiệp sớm và cấp bằng ngay khi tốt nghiệp;
 
 13. Nhận phôi bằng tại Sở GDĐT, chiều thứ tư 30/5/2012;
 
 14. Cụ thể KH thực tập ĐD, không cần tập trung vào BV lớn;
 
 15. Tŕnh kư quyết định thành lập HĐ tuyển sinh năm 2012;
 
 16. Làm việc với BM Mắt v/v đề án mở ngành Cử nhân Khúc xạ
 
 17. Chuyển việc PTTH về Skillabs, nhân sự là chuyên gia của BM
 
 18. Khẩn trương ghi vốn dự án "Trung tâm NC TN YT chuyên sâu"
 
 19. Thi thực hành ĐDCB (trung cấp) khóa 35, ĐD tại chức 29;
 
 20. Liên hệ sở Lao động Thương binh v/v xin chứng nhận cho các đại diện t́nh nguyện của "Trường Tâm lư Thực hành Paris" và "tổ chức Foundation" v/v xin tạm trú tại TPHCM.
 

HCTH

HCTH

Tất cả pḥng ban

NCKH

NCKH và SĐH

SĐH, BM liên quan

TCCB

TCCB

TCCB

TCCB

QLĐT

QLĐT

QLĐT

QLĐT

QLĐT

Khoa Diều dưỡng

QT-TB

Khoa Điều dưỡng

HTQT
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư