TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 18/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 14-5-2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        ThS. BS. Nguyễn Thế Dũng

Thành phần: PGS. Diệu, TS. Cư, CN. Hà, CN. Vân, TS. Hiệp, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, PGS. Toại, TS. Ḥa, ThS. Khang, CN. Phương, CN. Phan, BSCK2. Thu, BS. Tài, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Họp với Ủy ban nhân dân TPHCM, tại 86 Lê Thánh Tôn;
 
 2. Dự lễ Dâng hương nhân KN 122 năm ngày sinh HCM, 14g19/5;
 
 3. Cân nhắc việc lắp Wifi tại khu B;
 
 4. Hoàn chỉnh dữ liệu tuyển sinh đại học năm 2012;
 
 5. Báo cáo viên tŕnh thử đề tài dự thi HN KHCNTT, 17/5/12;
 
 6. Gởi thư mời giám sát tháng 5 cho học viên lớp DU- TLLP;
 
 7. Quyết toán các lớp học có hợp tác với nước ngoài;
 
 8. Giám sát việc sửa pḥng học và labo mô phỏng;
 
 9. Theo dơi và thúc đẩy việc mở 4 mă ngành đào tạo của Khoa;
 
 10. Chuẩn bị công tác kiểm tra Đoàn TN năm học 2011- 2012;
 
 11. Chuẩn bị cho chiến dịch mùa hè Xanh năm 2012;
 
 12. Nhắc các Pḥng-Ban báo cáo tháng 4 và tổng hợp gởi đi
 

Các thành viên

ĐU,BGH,CĐ,ĐTN&SV

CNTT

QLĐT

NCKH

HTQT

HTQT

Khoa ĐD

Khoa ĐD

Đoàn TN

Đoàn TN

HCTH
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư