TRƯỜNG ĐHYK PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số 22 /HCQT-GB
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
TP Hồ Chí Minh, ngày  29 tháng 6  năm 2020
 
Trích yếu: Báo cáo công tác tuần
từ 22-6-2020 đến 28-6-2020
Kính gửi Ban giám hiệu
              và Trưởng các Pḥng, Ban, Khoa

 
I. T́nh h́nh chung

Nhân lực Sĩ số
B.chế H.đồng K.nhiệm S.viên H.sinh N.trú CK I CK II CH NCS
503 305 42 7081 0 0 0 0 0 0

II. Công tác tuần qua (từ 22-6-2020 đến 28-6-2020)

1. Hành chính - Quản trị (Cập nhật lúc 09:01 ngày 29.6.2020)

1. Văn thư - giao liên: Thực hiện công tác thường quy

2. Phục vụ pḥng họp, lớp học:

- Theo lịch giảng và lịch làm việc của Ban Giám hiệu, lịch học của tất cả các lớp.

3. Sửa chữa, mua sắm:

- Thực hiện theo đề xuất của các Pḥng/ Ban, Khoa/ Bộ môn, Trung tâm.

4. Công tác khác:

- Thông báo họp giao ban chuyên môn tháng 7.

- Triển khai thông báo đánh giá hiệu quả công việc quư 2/2020.

2. Tổ chức - Cán bộ (Cập nhật lúc 09:53 ngày 26.6.2020)

1.Công tác nhân sự:

-QĐ về việc viên chức nghỉ việc không hưởng lương (bà Đỗ Hoàng Cúc – Giảng viên bộ môn Nhi khoa) nghỉ không hưởng lương đi nước ngoài tại Úc từ 09/5/2020 đến 29/8/2020.

2.Công tác khác:

-TB nộp hồ sơ đề nghị nâng bậc lương thường xuyên, xếp/ nâng phụ cấp thâm niên vượt khung quư III năm 2020.

-QĐ thành lập Ban xây dựng Đề án mở mă ngành đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

-QĐ thành lập Tổ soạn thảo chương tŕnh đào tạo Cử nhân Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

-QĐ về việc đổi tên Trung tâm Nghiên cứu Y sinh học thành Trung tâm Nghiên cứu Y sinh.

-TB thực hiện đánh giá, phân loại quư II/2020 đối với công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

-TB thực hiện đánh giá, phân loại theo hiệu quả công việc quư 2/2020 đối với người lao động.

-QĐ thành lập Hội đồng Tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm học 2020-2021.

3. Tài chính - Kế toán (Cập nhật lúc 09:21 ngày 29.6.2020)

- Tham dự họp phần mềm PSC.

- Báo cáo và nộp thuế TTCN tháng 6/2020.

- Làm việc tại Cục thuế thành phố về nộp thuế bổ sung theo ư kiến của Kiểm toán nhà nước.

- Thanh toán giờ giảng cho Đại học và Sau Đại học.

- Thu chi thường xuyên

4. Thiết bị (Cập nhật lúc 08:17 ngày 26.6.2020)

- TBGHCG lần 1 hóa chất thí nghiệm (RHM);

- TBCG bảo tŕ kính hiển vi cho các BM Mô phôi, Sinh lư, Kư sinh, Vi sinh;

- TBCG hóa chất thí nghiệm Khoa Dược;

- Rà soát minh chứng phục vụ công tác kiểm định chất lượng;

- Phối hợp với BQLDA tiếp nhận trang thiết bị tại khu A3 và khu C;

- Tham dự họp về việc thay đổi model một số thiết bị của gói thầu dự án TTB cho khoa RHM

- Tham dự họp về xây dựng phần mềm quản lư thiết bị;

- Thống kê các tiêu chí cần có để xây dựng phần mềm quản lư thiết bị gửi BQLDA;

- Giao nhận vật tư y tế (Khoa ĐDKTYH);

- Họp giao ban pḥng.

5. Quản lý đào tạo (Cập nhật lúc 14:02 ngày 26.6.2020)

- Tiếp tục triển khai công tác Kiểm định- Tự đánh giá.

- Tiếp tục triển khai phần mềm PSC: Họp với Ban Tác nghiệp

- Xếp lịch học bù và triển khai E-Learning.

- Triển khai lế hoạch pḥng chống dịch.

- Hoàn tất Đề án Tuyển sinh 2020 gửi UBND TP.HCM.

6. Công tác sinh viên (Cập nhật lúc 14:22 ngày 26.6.2020)

- Thông báo đóng học phí năm học 2019- 2020.

- Thông báo đóng học phí các lớp Y Việt- Đức NH:2019- 2020.

- Tiếp tục triển khai công tác Kiểm định- Tự đánh giá.

- Hoàn thiện, gửi hồ sơ đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gửi Công An TP.HCM.

- Triển khai pḥng chống dịch

- Phổ biến Thông báo Trao tặng xe máy cho SV có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH Sơn xe Hoàng Phúc.

7. Khảo thí - Đảm bảo chất lượng (Cập nhật lúc 10:26 ngày 26.6.2020)

1. CÔNG TÁC KHẢO THÍ:

- Thực hiện công tác định kỳ, cụ thể:

o Tạo đề thi trên máy: 07 bộ môn

o In sao đề thi: 10 bộ môn

o Chấm phúc khảo: 00 kỳ thi

o Phân tích và đánh giá đề thi: 02 môn

o Đưa thông tin danh sách thi lên cổng thông tin portal (bộ môn/ca): 07/09

o Tổ chức thi máy tính (bộ môn/ca/tổng số thí sinh): 10/11/1.487.

- Thử nghiệm phần mềm chấm thi McTest Lite.

- Chấm thi trắc nghiệm cho Bộ môn Nhi khoa bằng phần mềm (70 bài).

- Chấm thi trắc nghiệm trên giấy (chấm thủ công) môn Lăo Khoa (40 bài).

2. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:

- Hoàn tất các minh chứng không trực thuộc.

- Rà soát đề xuất các đơn vị phụ trách minh chứng không trực thuộc ở các đơn vị.

- Thư mời kế hoạch làm việc của chuyên gia tư vấn Trung tâm kiểm định-ĐHQG TP.HCM.

- Báo cáo t́nh h́nh minh chứng trực thuộc đă có trên google drive.

3. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN GIẢNG VIÊN:

- Quyết toán hồ sơ lớp SPYH SYT T4G1 và T4G2.

- Tổ chức lớp SPYH cơ bản (Nội bộ) khóa 2 và lớp chuẩn hóa chứng chỉ SPYH cơ bản cho giảng viên đă tốt nghiệp lớp CEP.

- Công văn mở lớp SPYH Răng Hàm Mặt TW.

- Họp với Ban Giám hiệu và CECICS ngày 24/06/2020

- Quản lư học trực tuyến lớp Sau Đại học.

4. CÔNG TÁC KHÁC:

- Hỗ trợ kỹ thuật công tác Bài giảng số năm 2020.

- Tiếp tục rà soát và trích lục minh chứng theo công văn 768 tại Pḥng.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch tạo lập minh chứng cần thiết cho Pḥng.

- Bảo tŕ pḥng thi máy tính pḥng 604.

- Đánh giá, phân loại quư 02/2020 theo hiệu quả công việc đối với công chức, viên chức và người lao động.

8. Đào tạo sau đại học (Cập nhật lúc 11:18 ngày 29.6.2020)

-Tham gia họp Tổng kết Phần mềm PSC ngày 26/6/2020

-Tiếp tục rà soát đề án mở mă ngành Ths.YHGĐ, ThS. Sản phụ khoa

-Phát bằng Tốt nghiệp Sau đại học năm 2019

-Tiếp tục rà soát thu thập minh chứng

-Công tác nghiệp vụ thường xuyên

9. Quản lý thực hành lâm sàng (chưa báo cáo)

10. Nghiên cứu khoa học (Cập nhật lúc 08:50 ngày 29.6.2020)

- T́m minh chứng và phản hồi minh chứng công tác tự đánh giá chất lượng.

- Họp Hội đồng Xét duyệt đề tài NCKH cấp cơ sở cho PGS.TS. Nguyễn Thanh Hiệp và ThS.BS. Huỳnh Tấn Sơn

- Họp Hội đồng Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở cho TS.BS. Đặng Vĩnh Hiệp

- Thông bao chiêu sinh lớp thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt "GCP" ngày 10,11/07/2020

- Tờ tŕnh danh sách các giảng viên được cử tham gia học lớp GCP ngày 10,11/07/2020

- Công văn hỗ trợ NCKH cho các giảng viên.

- Thực hiện công tác nghiệp vụ Pḥng.

11. Đào tạo liên tục (CME) (Cập nhật lúc 13:54 ngày 26.6.2020)

-Nhận hồ sơ đăng kư học lớp "Phẫu thuật viên phaco- khóa 14"

-Quyết định cấp bổ sung GCN lớp "Bồi dưỡng kiến thức về YHGĐ khóa 24"

-Quyết định cấp GCN lớp "Bồi dưỡng kiến thức về YHGĐ khóa 27"

-Quyết định cấp GCN lớp "Bồi dưỡng kiến thức về YHGĐ khóa 29"

-Quyết định cấp GCN lớp "Ứng dụng endnote trong quản lư tài liệu tham khảo"

-Quyết định cấp GCN lớp "Cấp cứu cơ bản"

-Cấp phát chứng chỉ/chứng nhận cho học viên.

-Thực hiện các công tác nghiệp vụ của pḥng.

-Tiếp tục cung cấp các minh chứng liên quan đến hoạt động của TTĐTNLYT.

12. Hợp tác quốc tế (Cập nhật lúc 07:47 ngày 29.6.2020)

1/ Lớp học nước ngoài:

- Tiếp tục tổ chức lớp tiếng Pháp năm học 2019-2020 cho SV Y2014+Y2015+Y2016+Y2017+Y2018; Dược 2017+2018+2019;

- Chuẩn bị cho các lớp pháp văn thi nói cuối học kỳ 1 vào 05/07/2020.

- Chuẩn bị cho SV tŕnh luận văn tiếng pháp vào tháng 08/2020.

- Xác nhận lịch học với SV và T́m GVNN dạy pháp văn giao tiếp cho các lớp pháp văn Y2015+Y2016+Y2017+Y2018.

- Triển khai tổ chức lớp Quản Lư Bệnh Viện khóa VI, niên khóa 2019-2020, do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trường Đào Tạo Cán Bộ Quản Lư Bệnh Viện (EHESP), Pháp và Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, học phần 08: Quản lư chăm sóc bệnh nhân, từ ngày 23/06 đến 27/06/2020 tại BV 175.

- Chuẩn bị triển khai tổ chức lớp Quản Lư Bệnh Viện khóa VI, niên khóa 2019-2020, do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trường Đào Tạo Cán Bộ Quản Lư Bệnh Viện (EHESP), Pháp và Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, học phần 09: Nghiệp vụ của Giám đốc Bệnh viện (Phần 2), từ ngày 21/07 đến 25/07/2020.

- Phối hợp với Tổ chức Viethealth và PHAD tổ chức gỉảng dạy trực tuyến khoá đào tạo ngôn ngữ trị liệu nhi 06, khai giảng ngày 20/04/2020 học trong 10 tháng.

- Phối hợp cùng với Trường Tâm lý Thực hành (E.P.P), Pháp tổ chức lớp “Tầm soát các rối loạn tâm thần nơi trẻ em, trẻ vị thành niên và tiếp cận chăm sóc trị liệu” năm 2020 từ ngày 23/06/2020 –09/2020.

- Trao đổi với Đại học Louvain, Bỉ (UCL) chuẩn bị tổ chức học phần 4, khóa 5, Lớp Tâm lư trị liệu hệ thống và liệu pháp gia đ́nh từ 05/10/2020-16/10/2020.

- Triển khai lớp Anh văn y từ 22/06/2020 đến 30/08/2020.

2/ Báo cáo:

- Thường xuyên cập nhật thông tin đoàn nước ngoài và báo cáo hợp tác quốc tế cho PA63 va PA83.

- Báo cáo hoạt động quư 2 năm 2020 và phương hướng hoạt động quư 3 năm 2020.

3/ Hỗ trợ các chương tŕnh:

- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “XÂY DỰNG CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ” («TESTING BLOOD-BASED ASSAY FOR EARLY CANCER DETECTION») giữa Trung tâm Ludwig về di truyền và trị liệu ung thư, Trường Y John Hopkins, Baltimore, Mỹ và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “HOẠT ĐỘNG ĐA NGÀNH ĐỂ KIỂM SOÁT VÀ GIẢM BỆNH HÔ HẤP MẠN TÍNH TẠI VIỆT NAM” («Actions multidisciplinaires pour contrôler et réduire les maladies respiratoires chroniques au Vietnam ») giữa Viện hàn lâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học (Académie de recherche et d’enseignement supérieur-ARES), Vương Quốc Bỉ và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “Xây dựng chiến lược dự pḥng và quản lí nhiễm helicobacter pylori trên trẻ em việt nam” giữa Viện hàn lâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur-ares), Bỉ và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (UPNT).

- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “VIỆC SỬ DỤNG MỔ LẤY THAI THÍCH HỢP THÔNG QUA TIẾN TR̀NH QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA THAI PHỤ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ (QUALI-DEC)”, từ 15/02/2020 đến 31/08/2024 do Ủy Ban Châu Âu (European Commision) viện trợ.

4/ Xin giấy phép:

- Hoàn tất xin giấy phép tổ chức cho lớp “Tầm soát các rối loạn tâm thần nơi trẻ em, trẻ vị thành niên và tiếp cận chăm sóc trị liệu” năm 2020 từ ngày 09/06/2020 – 01/09/2020.

5/ Kư kết Hợp tác:

- Họp về triển khai chương tŕnh hợp tác với Đại học Texas Tech Elpaso vào lúc 09g30, thứ tư, ngày 17/6/2020.

6/ Thủ tục thị thực:

- Hoàn tất xin visa gian hạn cho các t́nh nguyện viên EPP.

7/ Tiếp đoàn nước ngoài:

- Chuẩn bị họp các bên để thảo luận công tác tổ chức lớp Tâm lư trị liệu hệ thống và liệu pháp gia đ́nh Bỉ vào 14h, thứ ba ngày 30/06/2020.

- Chờ xác thực thông tin về "Chương tŕnh điều dưỡng Trường SIT, New Zealand" & Trường cũng như cơ quan đại diện của Trường SIT tại Việt Nam của ĐSQ New Zealand tại Việt Nam.

- Họp với các giáo viên Anh văn y khoa vào lúc 15h30, thứ năm, 25/06/2020 trao đổi về nội dung giảng dạy.

8/ Thông tin đăng web trường:

- Xem lại và góp ư điều chỉnh website của Pḥng Hợp Tác Quốc Tế.

- Dịch sang tiếng Anh các đề mục trên website của Pḥng Hợp Tác Quốc Tế.

9/ Thông tin gửi rộng răi:

- Thông tin về lớp Proposal Writing for Research Projects 2020" của DAAD ngày 18.07.2020.

10/ Sinhviên nước ngoài thực tập:

- Cập nhật "Quy tŕnh nộp đơn xin thực tập cho sinh viên nước ngoài thông qua UPNT".

11/ Chương tŕnh đào tạo liên tục:

- Kiểm tra thông tin CV + Passport từ Pḥng ĐTLT-Khoa RHM gởi lại để chuẩn bị xin phép Sở TT&TT cho chương tŕnh đào tạo liên tục "Chỉnh h́nh răng mặt cơ bản" và email trả lời lại cho Pḥng ĐTLT-Khoa RHM.

13. Thư viện (Cập nhật lúc 07:56 ngày 29.6.2020)

- Tiếp tục công tác kiểm định và tự đánh giá

- Đă chuyển đề xuất các sách ngoại văn ưu tiên cần mua của các Khoa, Pḥng ban đến Pḥng Quản lư Đào tạo để cho ư kiến và tŕnh Ban Giám hiệu

- Các hoạt động nghiệp vụ khác b́nh thường.

14. Công nghệ thông tin (Cập nhật lúc 10:44 ngày 29.6.2020)

- Thực hiện các công việc thường xuyên của Pḥng.

- Tiếp tục triển khai công tác rà soát và trích lục minh chứng.

- Phối hợp với công ty SPT triển khai đường Internet tại khu C.

- Họp với nhóm tác nghiệp PSC về tổng kết việc triển khai phần mềm PSC tại Trường

- Tham dự họp về đề án liên kết nguồn lực thông tin khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thống kê truy cập Website Trường trong tuần: Trang chủ: 70.398, Quản lư Đào tạo: 5.579, Tuyển sinh: 7.071, Pḥng Sau đại học: 5.757, Pḥng CNTT: 2.916

15. Thanh tra - Pháp chế (chưa báo cáo)

16. Trạm y tế (Cập nhật lúc 09:18 ngày 26.6.2020)

1.Khám chữa bệnh: CNV:29, SV : 13 , xác nhận hồ sơ thai sản : 02.

2.Họp pḥng định kỳ

3.Kiểm tra vệ sinh môi trường.

4.Các công tác thường qui khác.

17. Trung tâm HLKN - BV Mô phỏng (Cập nhật lúc 08:25 ngày 29.6.2020)

1/ Họp với Ban Giám Hiệu và các pḥng Ban về các tiêu chuẩn kiển định SSH.

2/ Phối hợp với Bộ môn Nội và Ngoại tổ chức thi OSCE CHO Y2.

3/ Thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm.

18. Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học (Cập nhật lúc 17:36 ngày 26.6.2020)

-Giảng dạy lư thuyết và thực hành các lớp Điều dưỡng, Hộ sinh, KTYH, Y theo lịch

-Thực hiện đánh giá viên chức quí II/2020

-Thực hiện đánh giá người lao động quí II/2020

-B́nh xét thi đua khen thưởng năm 2019-2020

-Thực hiện nâng lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung quư III năm 2020

19. Khoa Y tế công cộng (Cập nhật lúc 17:23 ngày 27.6.2020)

- Triển khai đánh giá VC, NLD quư 2/2020, b́nh xét thi đua năm học 2019-2020.

- Đă gửi lịch giảng dự kiến NH 2020 - 2021 của đối tượng CN YTCC và CN Dinh dưỡng cho Pḥng QLĐT.

- Tiếp tục soạn thảo công văn cho các bộ môn của khoa KHCB & YHCS, khoa Y có tham gia giảng dạy đối tượng CNYTCC và CN Dinh dưỡng v/v xây dựng đề cương chi tiết môn học.

- Xây dựng lại nội dung phiếu tŕnh đề xuất mức giờ giảng cho: hướng dẫn, HĐ duyệt đề cương và chấm đề tài KLTN.

- Tổ chức chấm thi kết thúc học phần lần 1 môn Các bệnh thông thường 1 cho đối tượng CNYTCC.2

- Cập nhật lịch giảng và lịch thi cho pḥng QLĐT.

- Tiếp tục rà soát đề cương chi tiết môn học các đối tượng CN YTCC và CN Dinh dưỡng.

- Tiếp tục tổng hợp các nội dung tŕnh HĐKH&ĐT tháng 7/2020.

- Công tác giáo vụ của các bộ môn.

- Công việc của Văn pḥng Khoa.

1. BM. DTH:

1.1. Đại học

- Dạy e-learning theo phân công.

- Dạy tại giảng đường môn ICD10 lớp CNYTCC2017 và môn NCKH lớp KXNK2017.

- Hỗ trợ hướng dẫn Thực tập cộng đồng (thuộc Bộ môn Tổ chức Quản lư Y tế).

- Tổ chức thi và gác thi theo lịch phân công.

1.2. Nghiên cứu khoa học:

- Dự án SUNRISE:

o Họp nhóm nghiên cứu.

o Liên hệ phụ huynh để phỏng vấn BCH giai đoạn 2.

o Xử lư những số liệu đă thu thập.

o Chuẩn bị nghiệm thu đề tài.

- Dự án PEPS:

o Họp nhóm nghiên cứu.

o Liên hệ các trường mới để thực hiện triển khai.

o Xử lư những số liệu đă thu thập.

- Chuẩn bị đề cương đề tài Các bệnh gan măn tính. Họp nhóm nghiên cứu.

- Chuẩn bị nghiệm thu đề tài Mật độ xương.

1.3. Biên soạn sách:

- Bài tập DTH.

- Điều tra một vụ dịch.

- DTH năm 2021.

+ Công tác tại Pḥng NCKH.

2. BM. Dinh dưỡng – ATTP:

+ Thực hiện số hóa bài giảng các lớp CK1 Điều dưỡng, CNDD 2018.

+ Giảng dạy theo lịch P. QLĐT.

+ Chuẩn bị lịch giảng Y Quốc Gia YCQ và YCQ chất lượng cao.

+ Công tác chuẩn bị CME tháng 7/2020.

+ Công tác quyết toán in sách.

+ Tiếp tục công tác soạn thảo ngân hàng đề thi cho các khối ĐH và SĐH.

+ Thực hiện đề tài NCKH: ThS. BS. Tuyết, BS. Danh, BS. Như.

3. BM.QLBV:

+ Làm việc tại pḥng Nghiệp vụ - pḥng khám đa khoa trường ĐHYK PNT.

+ Tổ chức lớp Quản lư bệnh viện liên kết Việt Pháp.

+ Hoàn thành kế hoạch thực tập, lên kinh phí cho sv quản trị bệnh viện UEH-UPNT.

+ Tham gia nghiên cứu giai đoạn viết đề cương 2 đề tài của Sở Y tế.

+ Tham gia nghiên cứu giai đoạn lấy mẫu và phân tích tại Bệnh viện Quận Thủ Đức.

+ Tham gia lên kế hoạch triển khai nghiên cứu tại Bệnh viện Quận B́nh Thạnh năm 2020.

+ Tham gia học lớp Quản lư bệnh viện dành cho trưởng khoa – SYT + ĐHYD TPHCM.

+ Tham gia học lớp Thực hành nghiên cứu lâm sàng tốt và Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học (Agenda for good clinical practice and ethics training)– Bộ Y tế.

4. BM. SKMTLĐ:

+ Giám sát đi thực hành, tổ chức thi thực tập tổ 7ABCD lớp Y2015.

+ Rà soát hồ sơ TTB Labo.

5. BM TLYH:

+ Chấm thi, nhập điểm.

+ Công tác tại pḥng khám.

+ Công tác tại Pḥng HCQT.

+ Báo cáo đề cương nghiên cứu khoa học.

6. BM. TH-TKYH:

+ Dạy lý thuyết, thực hành TK, TH cho các lớp YCQ, YVĐ, CK2 theo lịch giảng.

+ Trưởng BM: tham gia hội đồng xét đề cương và họp hội đồng y đức; họp nhóm dự án PRD; Học lớp chuẩn hóa SPYH; Công tác tại Pḥng HTQT.

+ Lấy số liệu cho NC PRD tại các BV nhi.

7. BM. TC-QLYT:

+ Hướng dẫn sinh viên Y5 TTCĐ đợt 6 (tuần 1).

+ Hướng dẫn sinh viên Y6 TTCĐ đợt 4 (tuần 5).

+ Hướng dẫn thực tập CNYTCC4 (tuần 7).

+ Công tác tại TT ĐTNL.

8. BM. YĐ-PL và KHHV:

Phân môn Khoa học hành vi:

+ Dạy TTLS Y5.

+ Dạy Sau đại học.

+ Hướng dẫn TT Y6.

+ Nhập điểm YTCC2.

+ Công tác tại thư viện.

Phân môn Y Đức – Pháp Luật:

+ Tổng hợp bài tập quá tŕnh môn Pháp luật.

+ Chuẩn bị thi Pháp luật lớp XN-KTYH19.

20. Khoa Dược (Cập nhật lúc 08:45 ngày 29.6.2020)

1/ Đào tạo

- Triển khai các lớp chứng chỉ dược lâm sàng tại bệnh viện; Endnote và Cập nhật kiến thức chuyên môn trong hành nghề dược.

- Chuẩn bị kế hoạch giảng dạy học kỳ 2.

2/ Hành chính:

- Thực hiện các công việc hành chính thường xuyên của Khoa.

21. Khoa Răng Hàm Mặt (Cập nhật lúc 08:16 ngày 29.6.2020)

- Giảng dạy E-learning

- Giảng lư thuyết và thực tập SV RHM

- Giảng thực hành lâm sàng RHM cho Y5

- Thi kết thúc môn RHM cho HV Ck1 và Nội trú Mắt-TMH

- Chuẩn bị hồ sơ mở lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn dành cho BSRHM

- Tiếp nhận trang thiết bị dự án

22. Trung tâm Nghiên cứu TNCS (chưa báo cáo)

23. Phòng khám (chưa báo cáo)

III. Công tác tuần tới (từ 29-6-2020 đến 5-7-2020)

(TC) -Thực hiện công tác chuyên môn thường xuyên của Pḥng.

(HC) - Nhắc P. TCCB báo cáo công văn số 582/SNV-TCBC ngày 21/02/2020 của Sở Nội vụ v.v cung cấp số liệu phục vụ tổng kết thực hiện chương tŕnh cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng chương tŕnh tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, hạn chót ngày 27/02/2020.
- Nhắc P. TCCB báo cáo công văn số 852/SNV-XDCQ ngày 11/03/2020 của Sở Nội vụ TPHCM về báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2019, hạn chót ngày 16/3/2020.
- Nhắc P. TCCB báo cáo công văn số 1954/SNV-TCBC ngày 20/05/2020 của Sở Nội vụ TPHCM Báo cáo kế hoạch số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021, hạn chót ngày 26/05/2020.

- Nhắc P. TCKT báo cáo công văn số 8158/STC-CS ngày 31/12/2019 của Sở Tài chính TPHCM v.v báo cáo t́nh h́nh quản lư, sử dụng tài sản công năm 2019, hạn chót ngày 31/01/2020.
- Nhắc P. TCKT, Ban QLDA báo cáo công văn số 1683/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 11/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM về Cập nhật thông tin dự án sử dụng vốn nhà nước trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hạn chót ngày 15/03/2020.
- Nhắc P. TCKT báo cáo công văn số 3601/STC-HCSN ngày 16/06/2020 của Sở Tài chính TPHCM về Báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán năm 2019, hạn chót ngày 30/6/2020.
- Nhắc P. QLĐT báo cáo công văn số 263/QLCL-QLVBCC ngày 24/02/2020 của Cục Quản lư chất lượng v. báo cáo thông tin về văn bằng, chứng chỉ, hạn chót ngày 02/3/2020.
- Nhắc P. QLĐT báo cáo công văn số 07/HTĐTCƯNL ngày 19/02/2020 của Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực v.v phối hợp thực hiện chỉ đạo của Lănh đạo Bộ GDĐT về công khai t́nh h́nh việc làm sinh viên tốt nghiệp, hạn chót ngày 27/02/2020.
- Nhắc P. QLĐT báo cáo công văn số 694/BGDĐT-VP ngày 4/03/2020 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh công tác thống kê năm học 2019 – 2020, hạn chót ngày 25/03/2020.
- Nhắc P. QLĐT, Khoa Y Việt Đức báo cáo công văn số 1352/GDĐT-GDCN&ĐH 13/05/2020 của Sở GDĐT về đề án đào tạo nhân lực tŕnh độ quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 - 2035 và đại học chia sẻ, hạn chót ngày 20/05/2020
- Nhắc QLĐT, P. TCKT báo cáo công văn số 2826/UBVHGDTTN14 ngày 12/06/2020 của Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng về báo cáo triển khai Luật GDĐH, hạn chót ngày 18/6/2020
- Nhắc P. NCKH báo cáo công văn số 2803/SKHCN-TTTT ngày 13/12/2019 của Sở Khoa học và công nghệ về thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành KHCN năm 2020, hạn chót ngày 15/02/2020.

(ĐT) - Công tác thường xuyên.

(CTSV) = Công tác thường xuyên.

(HTQT) 1/ Lớp học nước ngoài:
- Tiếp tục tổ chức lớp tiếng Pháp năm học 2019-2020 cho SV Y2014+Y2015+Y2016+Y2017+Y2018; Dược 2017+2018+2019;
- Chuẩn bị cho các lớp pháp văn thi nói cuối học kỳ 1 vào 05/07/2020.
- Chuẩn bị cho SV tŕnh luận văn tiếng pháp vào tháng 08/2020.
- Xác nhận lịch học với SV và T́m GVNN dạy pháp văn giao tiếp cho các lớp pháp văn Y2015+Y2016+Y2017+Y2018.
- Chuẩn bị triển khai tổ chức lớp Quản Lư Bệnh Viện khóa VI, niên khóa 2019-2020, do Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với Trường Đào Tạo Cán Bộ Quản Lư Bệnh Viện (EHESP), Pháp và Sở Y Tế Tp. Hồ Chí Minh tổ chức, học phần 09: Nghiệp vụ của Giám đốc Bệnh viện (Phần 2), từ ngày 21/07 đến 25/07/2020.
- Phối hợp với Tổ chức Viethealth và PHAD tổ chức gỉảng dạy trực tuyến khoá đào tạo ngôn ngữ trị liệu nhi 06, khai giảng ngày 20/04/2020 học trong 10 tháng.
- Phối hợp cùng với Trường Tâm lý Thực hành (E.P.P), Pháp tổ chức lớp “Tầm soát các rối loạn tâm thần nơi trẻ em, trẻ vị thành niên và tiếp cận chăm sóc trị liệu” năm 2020 từ ngày 23/06/2020 –09/2020.
- Trao đổi với Đại học Louvain, Bỉ (UCL) chuẩn bị tổ chức học phần 4, khóa 5, Lớp Tâm lư trị liệu hệ thống và liệu pháp gia đ́nh từ 05/10/2020-16/10/2020.
- Triển khai lớp Anh văn y từ 22/06/2020 đến 30/08/2020.
2/ Báo cáo:
- Thường xuyên cập nhật thông tin đoàn nước ngoài và báo cáo hợp tác quốc tế cho PA63 va PA83.
3/ Hỗ trợ các chương tŕnh:
- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “XÂY DỰNG CÔNG CỤ CHẨN ĐOÁN SỚM UNG THƯ” («TESTING BLOOD-BASED ASSAY FOR EARLY CANCER DETECTION») giữa Trung tâm Ludwig về di truyền và trị liệu ung thư, Trường Y John Hopkins, Baltimore, Mỹ và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “HOẠT ĐỘNG ĐA NGÀNH ĐỂ KIỂM SOÁT VÀ GIẢM BỆNH HÔ HẤP MẠN TÍNH TẠI VIỆT NAM” («Actions multidisciplinaires pour contrôler et réduire les maladies respiratoires chroniques au Vietnam ») giữa Viện hàn lâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học (Académie de recherche et d’enseignement supérieur-ARES), Vương Quốc Bỉ và trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “Xây dựng chiến lược dự pḥng và quản lí nhiễm helicobacter pylori trên trẻ em việt nam” giữa Viện hàn lâm nghiên cứu và đào tạo sau đại học (Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur-ares), Bỉ và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (UPNT).
- Hỗ trợ và theo dơi t́nh h́nh triển khai chương tŕnh “VIỆC SỬ DỤNG MỔ LẤY THAI THÍCH HỢP THÔNG QUA TIẾN TR̀NH QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA THAI PHỤ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ (QUALI-DEC)”, từ 15/02/2020 đến 31/08/2024 do Ủy Ban Châu Âu (European Commision) viện trợ.
4/ Tiếp đoàn nước ngoài:
- Họp các bên để thảo luận công tác tổ chức lớp Tâm lư trị liệu hệ thống và liệu pháp gia đ́nh Bỉ vào 14h, thứ ba ngày 30/06/2020.
- Chờ xác thực thông tin về "Chương tŕnh điều dưỡng Trường SIT, New Zealand" & Trường cũng như cơ quan đại diện của Trường SIT tại Việt Nam của ĐSQ New Zealand tại Việt Nam.
8/ Thông tin đăng web trường:
- Xem lại và góp ư điều chỉnh website của Pḥng Hợp Tác Quốc Tế.
- Dịch sang tiếng Anh các đề mục trên website của Pḥng Hợp Tác Quốc Tế.

(IT) - Thực hiện các công việc thường xuyên của Pḥng.
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát và trích lục minh chứng.

(KĐD) -Giảng dạy lư thuyết và thực hành các lớp Điều dưỡng, Hộ sinh, KTYH, Y theo lịch
-Tập huấn online chăm sóc vết thương (ngày 01/07/2020)

(YTCC) - Họp giao ban chuyên môn tháng 7/2020.
- Tổng hợp đánh giá VC, NLD quư 2/2020, b́nh xét thi đua năm học 2019-2020.
- Tiếp tục soạn thảo công văn cho các bộ môn của khoa KHCB & YHCS, khoa Y có tham gia giảng dạy đối tượng CNYTCC và CN Dinh dưỡng v/v xây dựng đề cương chi tiết môn học.
- Tiếp tục xây dựng nội dung phiếu tŕnh đề xuất mức giờ giảng cho: hướng dẫn, HĐ duyệt đề cương và chấm đề tài KLTN.
- Tổ chức chấm thi kết thúc học phần lần 1 môn Các bệnh thông thường 1 cho đối tượng CNYTCC.2
- Xây dựng lại quyết định ban hành Chương tŕnh đào tạo Cử nhân Y tế công cộng khóa 2016 - 2020 và khóa 2017 – 2021.
- Họp định kỳ hằng tuần BCN Khoa và BCN các bộ môn.
- Công tác giáo vụ của các bộ môn.
- Công việc của Văn pḥng Khoa.
1. BM. DTH:
+ Dạy e-learning theo phân công.
+ Dạy trên giảng đường theo lịch phân công.
+ Biên soạn sách: bài tập DTH, Điều tra một vụ dịch, DTH năm 2021.
+ Tiếp tục triển khai các đề tài SUNRISE, PEPS, các bệnh gan măn tính.
+ Chuẩn bị nghiệm thu đề tài Mật độ xương.
+ Công tác tại Pḥng NCKH.
2. BM. Dinh dưỡng – ATTP:
+ Giảng dạy các lớp CK2QLYT, CK1 PTTH, CME Cơ bản, CME Nâng cao, Y Quốc Gia YCQ và YCQ chất lượng cao.
+ Giảng dạy trực tuyến theo lịch P. QLĐT.
+ Chuẩn bị lịch giảng Y Quốc Gia YCQ và YCQ chất lượng cao.
+ Công tác tổ chức, vận động tài trợ CME tháng 7/2020.
+ Phân phối sách “Dinh dưỡng học” bản 2020 và “Hướng dẫn xây dựng thực đơn nhanh theo đơn vị chuyển đổi thực phẩm”.
+ In ấn các giáo tŕnh Dinh dưỡng c̣n lại.
+ Tiếp tục công tác soạn thảo ngân hàng đề thi cho các khối ĐH và SĐH.
+ Thực hiện đề tài NCKH: ThS. BS. Tuyết, BS. Danh, BS. Như.
3. BM.QLBV:
+ Làm việc tại pḥng Nghiệp vụ - pḥng khám đa khoa trường ĐHYK PNT.
+ Tổ chức lớp Quản lư bệnh viện liên kết Việt Pháp.
+ Lên kế hoạch thực tập cho sinh viên quản trị bệnh viện UEH-UPNT.
+ Tham gia nghiên cứu giai đoạn viết đề cương 2 đề tài của Sở Y tế.
+ Tham gia nghiên cứu giai đoạn lấy mẫu và phân tích tại Bệnh viện Quận Thủ Đức.
+ Tham gia lên kế hoạch triển khai nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ.
+ Tham gia học lớp Quản lư bệnh viện dành cho trưởng khoa – SYT + ĐHYD TPHCM.
4. BM. SKMTLĐ:
+ Giám sát đi thực hành, tổ chức thi thực tập tổ 8ABCD lớp Y2015.
+ Tiếp nhận TTB Labo đợt 4.
5. BM TLYH:
+ Công tác bộ môn.
+ Công tác tại pḥng khám.
+ Công tác tại Pḥng HCQT.
6. BM. TH-TKYH:
+ Dạy lý thuyết, thực hành TK, TH cho các lớp YCQ, YVĐ, CK2 theo lịch giảng.
+ Trưởng BM: Học lớp chuẩn hóa SPYH; Công tác tại Pḥng HTQT.
+ Lấy số liệu cho NC PRD tại các BV nhi.
7. BM. TC-QLYT:
+ Hướng dẫn sinh viên Y5 TTCĐ đợt 6 (tuần 2).
+ Hướng dẫn sinh viên Y6 TTCĐ đợt 4 (tuần 6).
+ Hướng dẫn thực tập CNYTCC4 (tuần 8).
+ Công tác tại TT ĐTNL.
8. BM. YĐ-PL và KHHV:
Phân môn Khoa học hành vi:
+ Dạy TTLS Y5.
+ Dạy Sau đại học.
+ Hướng dẫn TT Y6, YTCC4.
+ Nhập điểm YTCC2.
+ Công tác tại thư viện.
Phân môn Y Đức – Pháp Luật:
+ Gác thi + nhập điểm Pháp luật lớp XN-KTYH19.

 
IV. Đề xuất, kiến nghị và những vấn đề cần thảo luận, thông báo

Công nghệ Thông tin- Đề xuất 01 đường điện ưu tiên tại Pḥng CNTT lầu 2 - khu A2 để đảm bảo hệ thống server và hệ thống mạng trường chạy ổn định.
  
P. TRƯỞNG PH̉NG

 

 


Thông tin họp giao ban: Phòng Hành chính - Quản trị (#160)
Thông tin về địa chỉ lập báo cáo: Phòng Công Nghệ Thông Tin (#130 - 38631043) https://baocaotuan.pnt.edu.vn
Góp ý về chương trình báo cáo tuần: ThS Ninh (#120 - 38631039 - 090.363.4919)      hoặc trao đổi trực tuyến tại đây