Lễ trao học bổng Nguyễn Văn Hưởng ngày 28.6.2011 tại Hội trường A, TĐH YK PNT

(Nguồn: Báo Sài Gòn Giải Phóng)