TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

PH̉NG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
———————————
Số 27/HCTH-2012
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———————————

BIÊN BẢN
cuộc họp giao ban ngày 16- 7- 2012

Kính gửi : Đảng ủy, Ban giám hiệu,
BCH các đoàn thể và Trưởng các phòng, ban, khoa.

Chủ trì:        PGS. TS. Nguyễn Tấn Bỉnh

Thành phần: ThS. Dũng, PGS. Diệu, CN. Anh, TS. Cư, CN. Hà, CN. Hoan, ThS. Ninh, CS. Đạt, TS. Hà, ThS. Tuấn, PGS. Toại, TS. Ḥa, ThS. Khang, PGS. Thịnh, CN. Phan, BSCK2. Thu, CN. Kiên, ThS. Nghiệp, BSCK1. Tính, CN. Lan, CN. Nguyên và ĐD. Vân.
 

Nội dung công tác Trách nhiệm

 1. Truy thu nợ học phí, có thể dùng quỹ tài năng của GS. Hối;
 
 2. Ban dự án họp thường kỳ để đảm bảo tiến độ các dự án;
 
 3. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh 2012;
 
 4. Thực hiện tốt công tác thi tốt nghiệp Y6;
 
 5. Điều chỉnh cho phù hợp giờ giảng và thi khối YHCĐ;
 
 6. Điều chỉnh 150 chỉ tiêu tuyển sinh cho ngành Nữ Hộ sinh;
 
 7. Chấm luận văn tốt nghiệp Y6, ngày 17-18/7/2012;
 
 8. Lưu ư trang bị CNTT cho Y học Gia đ́nh;
 
 9. Thi nội trú các ngành: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Mắt, TMH;
 
 10. Chuẩn bị lớp Tâm lư trị liệu hệ thống& liệu pháp gia đ́nh;
 
 11. Phục vụ hội thảo Phẫu thuật Tạo hính Thẩm mỹ, 19/7/2012;
 
 12. Phục vụ hội thảo Kiểm soát nhiễm khuẩn, 21/7/2012;
 
 13. Chuẩn bị hoạt động kỷ niệm 1 năm thành lập Khoa ĐD-KTYH;
 
 14. Họp với các em ĐD c̣n nợ học phí, 10 giờ ngày 19/7/2012;
 
 15. Tiếp tục chiến dịch mùa hè Xanh 2012.
 

QLĐT, TCKT

Ban dự án

QLĐT

QLĐT

QLĐT

QLĐT, Khoa ĐD

NCKH

CNTT, YHGĐ

SĐH

HTQT

QT-TB

QT-TB

Khoa ĐD-KTYH

Khoa ĐD-KTYH

Đoàn TN
 

 


TRƯỞNG PH̉NG

 

 

TS.BS. Nguyễn Văn Cư